Undervisere

Tilbake

Norman Hansen Meyer

Partner og advokat, Advokatfirmaet Schjødt

Norman Hansen Meyer har jobbet som shipping- og offshoreadvokat i over 15 år og har gitt råd til ulike aktører innen alt fra rederier og befraktningsfirmaer til skipsmeglere, skips- og offshoreverft, forsikringsselskaper, banker og andre finansielle institusjoner.

Han har omfattende erfaring med ulike kontrakter som brukes i industrien, og han har også en grundig kjennskap til de ulike operative og kommersielle forholdene som er typiske for bransjen.

Norman Hansen Meyer har bidratt i flere transaksjoner knyttet til shipping og har også erfaring fra internasjonal voldgift. Han har jobbet i Singapore og Australia, og har deltatt i en rekke større prosjekter innen skipsbygging og offshore-entreprise.

Norman Hansen Meyer fungerer regelmessig som ekstern foreleser ved Nordisk Institutt for Sjørett (UiO), hvor han også er sensor for fagene sjørett og kontrakter.