Undervisere

Tilbake

Odd Stemsrud

Advokat og partner, Grette Advokatfirma

Odd Stemsrud er partner/advokat og leder Advokatfirmaet Grettes konkurranserettsavdeling. Han er også Non-Governmental Advisor for Konkurransetilsynet i ICN (International Competition Network) i arbeidsgruppen for karteller.

Odd har en bred forståelse for,driverne i samfunnet av relevans for konkurranserettslig rådgivning, og han har bistått bedrifter, offentlige organer/myndigheter og organisasjoner med konkurranserett i mer enn 20 år.

Odd bistår også på europeisk nivå og i internasjonale konkurransesaker. Odd er oppnevnt som Non-Governmental Advisor av Konkurransetilsynet i ICN (International Competition Network).

Odd fokuserer på operasjonell kunnskap som gir praktisk merverdi.