Undervisere

Tilbake

Odd Walther Moi

Advokat og Partner, Sands Advokatfirma

Odd Walther Moi er partner i SANDS. Han har gjennom over 20 år særlig arbeidet med ekspropriasjon og skjønnsprosess. Han har betydelig erfaring med å bistå grunneiere og eiendomsutviklere gjennom hele ekspropriasjonsprosessen fra planstadiet til vedtak, og ved forhandlinger om erstatning og rettslig skjønn. Moi har omfattende prosedyreerfaring og har siden 2010 hatt møterett for Høyesterett.