Undervisere

Tilbake

Olav Bergsaker

Advokat og partner, Advokatfirmaet Haavind AS

Olav Bergsaker er spesialisert innen entreprise og leveranse- og fabrikasjonskontrakter.

Olav har lang og omfattende erfaring som rådgiver for byggherrer og entreprenører, samt for rådgivere innen bygge- og anleggsbransjen. Han arbeider også med salgs- og innkjøpsbetingelser, samt fabrikasjonskontrakter. På oppdrag fra Norsk Industri deltar han i arbeidet med utvikling av internasjonale industrielle leveringsbetingelser.

Olav Bergsaker er ranket innen entreprise av både Legal 500 og Chambers og har hatt møterett for Høyesterett siden 1994.

Utdanning og erfaring:

1985 - Advokatfirmaet Haavind, tidligere Vislie, ødegaard & Kolrud, partner 1990,
1984 - 1985 Dommerfullmektig, Skien og Porsgrunn byrett,
1979 - 1983 Kommunal- og arbeidsdepartementet,
1979 - Cand.jur. UiO,

Publikasjoner:

2013 Medforfatter i Nordtvedt m.fl. NS 8407. Kommentarutgave,
2011 Medforfatter Kommentar til NL 09,
2010 Samspillkontrakter - noen refleksjoner om de rettslige rammene i festskriftet På rett grunn,
2004 Medforfatter i Kolrud m.fl. NS 8405. Kommentarutgave,
1992 Medforfatter i Kolrud m.fl. Kommentar til NS 3430