Undervisere

Tilbake

Ole-Andreas Rognstad

Professor Dr. jur., Universitetet i Oslo

Ole-Andreas Rognstad er professor i rettsvitenskap ved Institutt for privatrett, ved Universitetet i Oslo. Rognstad har spesialisert seg på opphavsrett og europarett.

Fra 2005 til 2008 var han leder av Markedsrådet. Siden 2003 har han vært leder av Vederlagsnemnda.