Undervisere

Tilbake

Ole Christian Hyggen

Advokat, Ole Christian Hyggen AS

Ole Christian Hyggen er spesialisert innen kontraktsrett, entreprise, fast eiendom og prosedyre. I tillegg har han omfattende erfaring med offentlige anskaffelser innenfor bygg og anlegg, samt lov- og forskriftsregulering knyttet til fast eiendom, herunder plan- og bygningsloven.

Ole Christian er anbefalt innen sitt fagområde i den internasjonale advokatkåringen Legal 500.

ARBEIDSERFARING:

2021 - d.d. Advokat Ole Christian Hyggen AS

2016 - 2021 Advokatfirmaet Schjødt AS, Partner og leder for entreprisegruppen

2011 - 2016 Veidekke ASA, advokat konsernjuridisk avdeling

2007 - 2011 Kluge Advokatfirma DA, advokat

2004 - 2006 Dommerfullmektig Lofoten tingrett

2000 - 2004 Justisdepartementet, Lovavdelingen, førstekonsulent/rådgiver
EU-Kommisjonen, praktikant

Annet
2016 - d.d. Nettverksleder JUCs Nettverk i Entrepriserett

2000 - 2004 Sekretær Sjølovkomiteen:

NOU 2002: 15 Ansvar for oppryddingstiltak etter sjøulykker NOU 2004: 21 Erstatningsansvar ved sjøtransport av farlig gods

UTDANNING:

1999 Universitetet i Bergen (UiB)