Om JUC

Undervisere

Tilbake

Ole Christian Hyggen

Advokat, Ole Christian Hyggen AS

Ole Christian Hyggen har arbeidet som advokat i Veidekke ASA siden 2011. Han arbeidet der med,fast rettslig bistand til Veidekke Entreprenør AS ved gjennomføring av prosjekter innen bygg og anlegg. Hyggen har siden 2016 jobbet,som advokat i Advokatfirmaet Schjødt AS. Og fra 2021 har han eget firma,Advokat Ole Christian Hyggen AS.

ARBEIDSERFARING:

2021 - Advokat Ole Christian Hyggen AS

2016 - 2021 Advokatfirmaet Schjødt AS

2011 - 2016 Advokat veidekke ASA

2007 - 2011 Kluge Advokatfirma DA,

2014 - 2016 Dommefullmektig Lofoten tingrett

2000 - 2004 Førstekonsulent/rådgiver Justisdepartementet lovavdelingen i Oslo-området, Norge

2000 - 2014 Sekretær Sjølovkomiteen i Oslo-området, Norge

Sekretær for utredningene NOU 2002: 15 Ansvar for oppryddingstiltak etter sjøulykker og NOU 2004: 21 Erstatningsansvar ved sjøtransport av farlig gods

UTDANNING:

Universitetet i Bergen (UiB)