Undervisere

Tilbake

Ole Kristian Rigland

Advokat, Regjeringsadvokaten,

Ole Kristian Rigland har tidligere jobbet som advokatfullmektig i BA-HR, og utreder i Høyesterett. Han har også undervist i sivilprosess i mange år i ved Det juridiske fakultet i Oslo, og har vært med på å skrive lovkommentar til tvisteloven for Rettsdata. Rigland er i dag advokat (H) hos Regjeringsadvokaten og har solid erfaring i sivilprosess.