Undervisere

Tilbake

Ove André Vanebo

Assosiert partner, CMS Kluge Advokatfirma

Ove André Vanebo er fagansvarlig for personvern i CMS Kluge. I tillegg til juristutdanningen har han videreutdanning innenfor datateknologi, personvern, kunstig intelligens og cybersikkerhet. Han har utført et stort antall risikovurderinger og håndtert mange avvik overfor Datatilsynet.