Undervisere

Tilbake

Pål Erik Kind

Prosjektleder, Stor-Oslo Eiendom AS

Pål Erik Kind er utdannet sivilingeniør fra Universitetet i Ås med tilleggsutdannelse i eiendomsfag fra Senter for Eiendomsfag.

Pål Erik Kind jobber til daglig som prosjektleder i Stor-Oslo eiendom med utvikling av større kommersielle eiendomsprosjekter. Stor-Oslo Eiendom er en uavhengig partnereiet eiendomsutvikler og investeringspartner med primærkompetanse på bolig, kontor, hotell og logistikk i Stor-Oslo regionen. Hans erfaring knytter seg opp mot utvikling av bolig- og næringprosjekter fra kjøp av tomt til ferdig overlevering av bolig eller næringsareal med kompetanse innen ledelse for regulering av tomter, utvikling, salg/utleie og gjennomføring av prosjekt.

Pål Erik Kind har også tidligere erfaring som rådgivende ingeniør.