Undervisere

Tilbake

Pål Lønseth

Leder, Økokrim

Pål Lønseth er utdannet cand.jur. fra Universitetet i Bergen, og har vært blant annet dommerfullmektig ved Asker og Bærum herredsrett 2000–2001, statsadvokat ved Oslo statsadvokatembeter 2001–2005, juridisk rådgiver for FN i Afghanistan 2005–2006 samt statsadvokat ved Det nasjonale statsadvokatembetet for bekjempelse av organisert og annen alvorlig kriminalitet 2006–2009, hvor han blant annet var aktor i saken mot Erik Fallo.

Han var statssekretær for justis- og beredskapsminister Grete Faremo fra 2009 til regjeringsskiftet etter stortingsvalget i 2013. I 2013 ble han partner og leder for granskningsenheten i PricewaterhouseCoopers i Norge.

I juni 2020 ble Pål Lønseth utnevnt til sjef for Økokrim.