Undervisere

Tilbake

Peder Songedal

Senior Security Manager CIS, Chief Information Security Officer (CISO) I&D Nordics, PECB CDPO - CCSK

Peder Songedal er Senior Security Manager CIS og Chief Information Security Officer (CISO) for Capgemini I&D Nordics og en erfaren rådgiver innen informasjonssikkerhet og personvern. Peder var sentral i arbeidet når Nortura ble hacket hvor han var et av to kontaktpunkt mellom Nortura og Capgemini. Etter dette ledet han Capgemini sitt sikkerhets arbeid mot Nortura i et år. På vegne av et 100+ personer sterkt globalt respons team mottok Peder prisen for årets team i 2022 i Capgemini Norge.

For flere av hans kunder har NSMs grunnprinsipper for IKT sikkerhet vært et grunnlag for arbeidet. Han har kurs i ISO 27001 og Certificate of Cloud Security Knowledge (CCSK) sertifisering i cybersikkerhet som både omhandler det tekniske og det organisatoriske. Peder har ledet flere analyser og vurderinger vedrørende informasjonssikkerhet og personvern og lagt frem funn og anbefalinger for ledelsen.

Han har erfaring fra å utarbeide rutiner og prosedyrer som skal være en del av internkontroll på informasjonssikkerhet for offentlig forvaltning. Implementering av styringssystem for informasjonssikkerhet og bruken av personopplysninger har vært sentralt i flere av prosjektene. Peder har vært ansvarlig for 20+ prosjekter, og holdt et høyt antall workshops og foredrag for både offentlig og privat sektor.