Undervisere

Tilbake

Per Amund Uldalen

Senioradvokat, Advokatfirmaet Haavind AS

Per Amund Uldalen er spesialist innen eiendomsutvikling, tvisteløsning og prosedyre samt grunnerverv og ekspropriasjon. Han har bred erfaring med behandling av tvistesaker og skjønnssaker fra domstolene og har prosedert et betydelig antall saker.

Per Amund Uldalen arbeider særlig med:
- fast eiendoms rettsforhold
- tingsrett
- tomtefeste
- konsesjon
- plan- og bygningsrett
- forvaltningsrett
- kontraktsrett
- grunn- og rettighetserverv, ekspropriasjon og skjønn
- tvisteløsning og prosedyre

Utdanning og erfaring:
2010- ,Advokatfirmaet Haavind
2009-2010,Dommerfullmektig, Fosen tingrett
2008-2009 Advokatfirmaet BA-HR
2007 Master i rettsvitenskap, UiO
2007 Vitenskapelig assistent, Nordisk institutt for sjørett, UiO