Undervisere

Tilbake

Per-Kaare Svendsen

Partner/advokat, Kvale

Per-Kaare Svendsen har arbeidet som internadvokat i Telenor, og har jobbet som advokat siden 2000 i Technology Law Partners, Wiersholm, Legalteam og Kvale. Han er utdannet jurist fra Universitetet i Oslo og har en bachelorgrad i økonomi.

Per-Kaare Svendsen arbeider med digital innovasjon, regulatoriske, konkurranserettslige og kontraktsrettslige spørsmål for teknologiselskaper. Per-Kaare rangeres regelmessig som ledende advokat i både nasjonale og internasjonale kåringer. Han har bred erfaring fra forhandlinger og utforming av avtaler for teknologiselskaper samt rettslige spørsmål knyttet til informasjonssikkerhet og ulike typer elektronisk handel, og digital distribusjon, opphavsrettslige problemstillinger (utvikling og lisensiering av datamaskin-programmer og bruk av OSS).

Per-Kaare Svendsen har bistått med digital forretningsutvikling og utvikling av governance/risikostyring for ny teknologi. Han jobber også med personvern, informasjonssikkerhet, elektronisk signatur/ID, samt elektronisk handel.

Per-Kaare har lang erfaring med kjøp og salg av teknologiselskaper, herunder due diligenceprosesser og forhandlinger av avtaler i tilknytning til transaksjoner og virksomhetsoverdragelser.