Undervisere

Tilbake

Per Sandvik

Tidligere partner og fortsatt advokat, Kluge Advokatfirma AS

Spesiell kompetanse:
Møterett for Høyesterett

Arbeidserfaring:
1992 - Partner i Kluge
1973 - Høyesterettsadvokat
1971 - 1982 Advokat hos kommuneadvokaten i Oslo
1982 - 1992 Kommuneadvokat i Oslo.
1967 - 1971 Advokatfullmektig hos adv Ole Borge
1966 - 1967 Dommerfullmektig i Ryfylke herredsrett

Omfattende prosedyreerfaring innen skatt, fast eiendom, ekspropriaasjon, plan-og bygningsrett, erstatning mv.
Over 50 saker i Høyesterett.
Medforfatter av bøker om ekspropriasjon, plan-og bygningsrett og stiftelser.
Stort antall fagartikler på en rekke områder.
Foredragsholder på,mange,felter.
Voldgiftsdommer.
Styredeltagelse.
Utredninger for Finansdepartementer i lovsaker mv.

Verv mm:
Sensor ved Universitetet i Oslo
Styreleder Oslo Forsikring AS
Styreleder Kontorbedriften i Oslo, KF
Styremedlem i Sporveisannonsen AS
Styreleder Nedre Romerike Vannverk AS
Styreleder Sentralrenseanlegget RA-2 AS
Leder ligningsnemnda for sentralskattekontoret for storbedrifter 1994-2007
Leder Drammen kommunes etiske råd

Utredninger for Finansdepartementet (Ot.prp nr 11 for 1994-95 og NOU 3/ 2003)
Fast foreleser på kurs i plan-og bygningsrett.

 • Diverse foredrag om skatt.

 • Diverse foredrag om kommunalrettslige emner.

 • Diverse foredrag om ekspropriasjon

Granskning: Nedre Romerike Vannverk AS og Sentralrenseanlegget RA-2 AS: arbeidende styreleder fra oktober 2005.

Utdanning:
1965 Cand.jur., Universitetet i Oslo

PUBLIKASJONER (uten vedlegg):

 • Delingsmodellen, tilpasning og omgåelse. Revisjon og Regnskap; 1996. Revisorforeningen.

 • Ekspropriasjon - særlig etter plan og bygningsloven (Bok). Tano 1990.

 • Fradrag for prosjekteringsutgifter. Revisjon og Regnskap; 1994, s.244. Revisorforeningen.

 • Plan- og bygningsrett (Bok). Universitetsforlaget 2000.

 • Proforma og gjennomskjæring. Revisjon og Regnskap; 7/1999, s.34. Revisorforeningen.

 • Skattesaker for domstolene. Revisjon og Regnskap; 1994, s.64. Revisorforeningen.

 • Skattesaker for domstolene. Skatterett; 1995, s.222. Universitetsforlaget.

 • Stiftelser del III (Bok).Revisorforeningen 2001.

 • Tax litigation in Norway. IFA Bulletin 08.09.2002.

 • Offentlige anskaffelser - rammeavtaler. Kluge Nyhetsbrev 1/2004.

 • Utbyggingsavtaler. Kluge Nyhetsbrev 2/2004.

Publikasjoner:
Aksjegevinst som lønn. Revisjon og Regnskap; 8/2000, s. 60. Revisorforeningen.
Ansvar ved graving og sprengning. Lov & Rett; 1988, s.455.,Universitetsforlaget.
Eierleiligheter. Lov & Rett; 1968, s.226. Universitetsforlaget.
Ekspropriasjon og skatt - en ajourføring. Lov & Rett; 1985, s.3. Universitetsforlaget.
Ekspropriasjon, innløsning og erstatning etter plan- og bygningsloven. Lov & Rett; 1987, s. 149. Universitetsforlaget.
Form og realitet i skatteretten. Skatterett; 1982, s.122. Universitetsforlaget.
Merverdiavgift. Juridiske konsekvenser i forhold til kommunelovgivningen - vedlegg til NOU 3/2003.
Mererstatning etter ekspropriasjonserstatningslovens § 5. Lov & Rett; 1980, s.435. Universitetsforlaget.
Noen prosessuelle spørsmål i saker om ansettelse, oppsigelse og avskjed. Lov & Rett; 1991, s.485. Universitetsforlaget.
Noen spørsmål om skatt og ekspropriasjon. Lov & Rett; 1978, s.339. Universitetsforlaget.
Nytt styringssystem i Oslo kommune. Lov & Rett; 1987, s.611. Universitetsforlaget.
Odelslovens § 49, en kommentar. Lov & Rett; 1982, s.99. Universitetsforlaget.
Om å føre skattesaker for domstolene. Skatterett; 1984, s.303. Universitetsforlaget.
Omgåelse - på svensk. Skatterett; 1983, s.350. Universitetsforlaget.
Prosessuelle spørsmål i skattesaker. Skatterett; 1983, s.228. Universitetsforlaget.
Reguleringens betydning ved ekspropriasjon. Lov & Rett; 1982, s.179. Universitetsforlaget.
Stat og kommune som part i rettssaker. Lov & Rett; 1983, s.493. Universitetsforlaget.
Stiftelser Nye regler, uløste skattespørsmål. Revisjon og Regnskap; 6/1998, s.60. Revisorforeningen.
Tap på aksjer i næring - fradrag ved inntektsligningen. Lov & Rett; 1979, s.291. Universitetsforlaget.