Undervisere

Tilbake

Petter Kapstad

Senior Specialist Risk Management, Equinor

Petter Kapstad er senior risikospesialist og arbeider med risikostyring i Equinors Trading-divisjon. Tidligere ledet han etableringen av Equinors Enterprise Risk Management, en stilling han besatte i 14 år. Han kom til denne rollen etter 18 års erfaring fra handelsmiljøet i forretningsbanker. Kapstad har også vært rådgiver for flere internasjonale selskaper, styrer, og styremedlemmer i utviklingen av deres ERM.

I mange år har han vært gjesteforeleser ved Lunds Universitet og BI i Oslo, der han underviste på deres masterprogram. Sammen med Håkan Jankensgård publiserte han boken "Empowered Enterprise Risk Management, Theory and Practice" på Wiley i London i 2021. Denne boken er et nyttig verktøy for å implementere et effektivt ERM-program og inkluderer casestudier som belyser hvert enkelt aspekt av anvendelse og håndtering av risiko.