Undervisere

Tilbake

Pia Rudolfsson Goyer

Menneskerettighetsjurist

Pia Rudolfsson Goyer er utdannet jurist og har mer enn 25 års erfaring fra arbeid med næringsliv og menneskerettigheter. Hun har arbeidet i 12 år som Seniorrådgiver i Etikkrådet for Statens pensjonsfond utland og er siden 2018 selvstendig næringsdrivende.Pia arbeider med tematikken på ulike måter, blant annet gjennom vurdering av grønne og bærekraftige lån under EU-taksonomien. Hun samarbeider også med Celsia, som har utviklet løsninger som måler selskapers etterlevelse av EU-taksonomien og hjelper de å rapportere under CSRD. Pia er siden 2020 styremedlem Institute for Human Rights and Business (IHRB) i London.