Undervisere

Tilbake

Ragnhild J. Nakling

Partner og advokat, Advokatfirmaet Selmer

Ragnhild J. Nakling er partner i Selmer, og har lang erfaring med rådgivning og prosedyre innenfor alle felt på arbeidsrettens område.

Hun har i mange år bistått norske og internasjonale klienter med omorganiseringer og nedbemanningsprosesser, ansettelser og opphør av individuelle arbeidsforhold, varslingssaker og arbeidsrettslige problemstillinger som oppstår i forbindelse med transaksjoner. Hennes løpende arbeidsrettslige rådgivning dekker også spørsmål knyttet til pensjon, personvern og godtgjørelsesordninger mv.

Ragnhild har bistått mange oppdragsgivere - både i privat og offentlig sektor - med eksterne undersøkelser/granskinger, og prosederer jevnlig for domstolene.

Ragnhild er en erfaren foredragsholder, og publiserer jevnlig innen arbeidsrettsfeltet. Hun utga "Ferieloven: lovkommentar" på Universitetsforlaget i 2020, og utgir ny bok om et arbeidsrettslig tema på samme forlag senere i 2024. Sammen med kollega Siri Falch-Olsen gir hun ukentlig praktiske råd om arbeidsliv i podcasten "Rett Sagt".