Undervisere

Tilbake

Ragnhild J. Nakling

Partner, Advokatfirmaet Ræder

Ragnhild J. Nakling har lang erfaring med rådgivning og prosedyre innenfor alle felt på arbeidsrettens område. Hun har i mange år bistått norske og internasjonale klienter med omorganiseringer og nedbemanningsprosesser, ansettelser og opphør av individuelle arbeidsforhold, varslingssaker og arbeidsrettslige problemstillinger som oppstår i forbindelse med transaksjoner. Hennes løpende arbeidsrettslige rådgivning dekker også spørsmål knyttet til pensjon, personvern og godtgjørelsesordninger mv. Hun har bistått mange oppdragsgivere - både i privat og offentlig sektor - med faktaundersøkelser og granskinger, og prosederer jevnlig for domstolene.