Undervisere

Tilbake

Ragnhild Kverneland

Advokat og partner, Advokatfirmaet Dehn DA

Ragnhild Kverneland arbeider hovedsaklig med barne- og familierett. Hun har videre god kjennskap til arbeidsrett, forvaltningsrett og helserett.

Kverneland har siden 1999 jobbet som kommuneadvokat i flere kommuner i tilknytning til deres barnevernssaker. Hun har gjennom dette arbeidet fått meget bred prosedyreerfaring.

Kverneland underviser kommuner og organisasjoner i barnerett, barnevernrett, forvaltningsrett, helserettyrkesetikk og taushetsplikt. Hun har,videre i flere år undervist på Psykologforeningens kurs for sakkyndige i barnerett og barnevernrett.

I dag består hennes portefølje hovedsaklig av prosedyreoppdrag i barnevernssaker for kommuner, samt barnefordelingssaker for henholdsvis en eller begge foreldre (megleroppdrag).

Kverneland har vært partner i Brækhus Dege Advokatfirma AS fra 2012 – 2018. Hun er nå partner i Advokatfirmaet Dehn DA.