Undervisere

Tilbake

Randi Birgitte Bull

Advokat og partner, Bull & Co Advokatfirma AS

Randi arbeider primært med private rettsforhold med særlig vekt på arv og skifte, herunder generasjonsskifte., Hun arbeider også med fast eiendoms rettsforhold.,
Randi har lang erfaring som advokat og har også hatt en rekke styreverv., Hun er bobestyrer for offentlige dødsboer for Oslo byfogdembete. I tillegg er hun sertifisert megler og påtar seg oppdrag som megler i utenrettslige forhandler som alternativ tvisteløsning., Randi har lang erfaring som foredragsholder og holder regelmessig foredrag.,