Undervisere

Tilbake

Roar Østby

Partner og advokat, Vier Advokatfirma

Roar Østby er en engasjert jurist og har bakgrunn som statsadvokat/førstestatsadvokat fra ØKOKRIM og Riksadvokatembetet. Han har vært advokat og konsulent i PwC og Deloitte, og var ansvarlig for hvitvasking og ledet compliance-området i DNB konsernet. Gjennom fem år bygget han opp tre sentrale avdelinger som ledd i bankens styringssystem og rapporterte jevnlig til styret og ledelsen.

Roar bistår klienter med å implementere hvitvaskingsregelverket i rapporteringspliktige organisasjoner. Roar har særlig fokus på rådgivning til styre og ledelse og hjelper ledelsen til å ta de riktige beslutningene for å håndtere lovens krav i praksis. Roar bistår også industriforetak og investeringsforetak med etablering av compliance-programmer, implementering av antikorrupsjon og bekjempelse av annen økonomisk kriminalitet. Roar leies ofte inn som midlertidig Subject Matter Expert CCO hos ulike foretak.

Roar blir ofte invitert som foredragsholder innenfor økonomisk kriminalitet innenfor både privat og offentlig sektor.