Undervisere

Tilbake

Robert Romansky

Partner, Advokatfirmaet Schjødt

Robert Romansky arbeider hovedsaklig med fusjoner og oppkjøp samt kontraktsrett, selskapsrett og børsrett. Han har lang erfaring med å bistå selskaper eller dets eiere med transasjoner både på og utenom børs. Han bistår selskaper og deres eiere ved et vidt spekter av kommersielle forhold. I tillegg har han bistått en rekke utenlandske foretak med å etablere seg i Norge, ved oppkjøp eller på annen måte.

Romansky har arbeidet i advokatfirmaet BA-HR og advokatfirmaet Kvale, hvor han i sistnevnte var partner fra 2005. Fra 2012 har han vært partner i advokatfirmaet,Schjødt, hvor han er tilknyttet firmaets avdeling for rådgivning og transaksjoner.