Undervisere

Tilbake

Roy Johansen

Advokat, Frende Forsikring

Roy Johansen har arbeidet som advokat i Tryg og Frende i til sammen nesten 30 år med alle typer forsikringsprodukter. Han har i de siste 10 år jobbet mye med taushetsplikt og GDPR. Utga i 2019 en bok om taushetsplikten etter finansforetaksloven og sentrale regler om behandling av personopplysninger i GDPR.