Undervisere

Tilbake

Roy Nordli

Advokat, diplomøkonom BI og eiendomsmegler, CEO/Partner økonomiadvokat, CEO/kursansvarlig Eksterngransking

Roy Nordli har 20 års erfaring som advokat innen bl.a. plan- og bygningsrett, forretningsjus, selskapsrett, bostyrer, mv. Han har videre 6 års erfaring som sensor for Norsk Sertifisering AS ifm. sertifisering av Arbeidsmiljøleder, Kvalitetsrådgiver, Kvalitetsrevisor og Risk Manager. Han har videre 12 års erfaring som bl.a. banksjef, økonomisjef, revisjonssjef og kommunekasserer.

Roy Nordli er den eneste advokat i Norge som er sertifisert kvalitetsrådgiver, kvalitetsrevisor og risk manager, og har bred erfaring fra næringslivet. Han har utstrakt erfaring med å formidle høyesteretts dommer til folk flest i næringslivet.