Undervisere

Tilbake

Sigmund Simonsen

Professor i sjørett, Høskulen på Vestlandet

Sigmund Simonsen er professor i sjørett med skipssikkerhet som særlig interessefelt og forskningsområde. Han er forfatter av boken Skipssikkerhetsrett, som er hans femte rettsvitenskapelige bok.