Undervisere

Tilbake

Signhild Nystad Blekastad

Personvernombud, KLP

Signhild Blekastad er jurist og har tidligere arbeidet i Justis- og beredskapsdepartementet og Datatilsynet. I Datatilsynet hadde hun ansvar for området personvern på arbeidsplassen. Siden 2019 har hun har vært personvernombud i KLP, som er et finanskonsern med over 1000 ansatte.

Signhild Blekastad har sammen med Marion Hirst skrevet boken «Personvern og kontroll i arbeidslivet», som ble utgitt av Gyldendal våren 2021.