Undervisere

Tilbake

Simen Skjold Søgaard

Partner og advokat (H), Advokatfirmaet BAHR AS

Simen Skjold Søgaard er partner og advokat i Advokatfirmaet BAHR AS. Han har møterett for Høyesterett, og er spesialisert innen sivilrettslig prosedyre. Simen har prosedert flere titalls saker for norske domstoler, og har også erfaring fra voldgift.

Gjennom sin bakgrunn fra Regjeringsadvokaten har Simen Skjold Søgaard jobbet særlig mye med saker om gyldigheten av forvaltningsvedtak (spesielt innen skatte- og avgiftsrett), erstatningssaker og saker som reiser spørsmål om forholdet mellom norsk rett og EØS-avtalen.

I tillegg til norsk juridikum har Simen Skjold Søgaard en LL.M. (Master of Laws) fra Harvard Law School.