Undervisere

Tilbake

Stein Fredrik Janzon

Advokat og partner, SANDS Advokatfirma

Stein Fredrik Janzon gir juridisk bistand i alle faser av et byggeprosjekt. Han har bistått både byggherrer (offentlige og private), entreprenører og rådgivere i mer enn tjue år og ervervet svært god innsikt og kunnskap om bransjen, de respektives roller og funksjoner, risiko- og ansvarsfordeling m.v.

Stein Fredrik har også prosedert en rekke entreprisetvister med ulike problemstillinger for domstolene. Hans kunnskap fra disse sakene og rettspraksis for øvrig benyttes selvfølgelig aktivt i rollen som rådgiver og hvor hovedformålet er å forebygge tvist så langt dette er mulig. Hans prosedyreerfaring kan bl.a. illustreres ved at han nylig prosederte en omfattende tvist som bl.a. illustreres av nærmere 70 000 sider med dokumentbevis, 116 vitneforklaringer og et svært høyt antall materielle og rettslige problemstillinger.