Undervisere

Tilbake

Stein Ness

Advokat, Bane NOR SF - Eiendom

Stein Ness jobber med problemstillinger knyttet til plan- og bygningsrett, eiendomsutvikling og fast eiendoms rettsforhold.

Stein Ness ble cand.jur. ved Universitetet i Oslo i 1993. Ness ble ansatt ved juridisk avdeling til Statsbygg (1993–1995), før han tilbrakte to år som dommerfullmektig ved Sand sorenskriverembete (1995–1997). I 1997 ble Ness advokatfullmektig i Advokatfirmaet Simonsen & Musæus. Her var han frem til 1998, da han ble ansatt som advokat i Advokatfirmaet Thommesen. I perioden 2003 til 2011 var Ness advokat og assosiert partner i Advokatfirmaet Haavind.

Siden 2011 har Stein Ness vært advokat i Bane NOR Eiendom (tidligere ROM Eiendom). Her jobber han med særlig med plan- og bygningsrett, eiendomsutviklingsprosjekter og fast eiendoms rettsforhold. Ness har engasjert seg i flere utvalg. Han har tidligere sittet i styret til Forum for plan- og bygningsrett (2001–2003) og vært med i Juristforeningens fagutvalg for plan- og bygningsrett (2003–2014). I 2012 ble han med i Advokatforeningens lovutvalg for bygnings- og reguleringsrett, her har han vært leder fra 2016.

I 2018 er Stein Ness aktuell med boken Eiendomsutvikling – fra planlegging til ferdigstillelse, som han har skrevet sammen med Anne Siiri Øyasæter.

Arbeidserfaring:
1990 - 1992 , Konsulent i Miljøverndepartementet
1991 - 1992 , Vitenskapelig assistent Juridisk fakultet Offentlig rett
1993 - 1995 , Førstekonsulent juridisk avdeling Statsbygg
1995 - 1997 , Dommerfullmektig Sand sorenskriverembete
1997 - 1998 , Advokatfullmektig Advokatfirmaet Simonsen & Musæus
1998 - 2003 , Advokat i Advokatfirmaet Thommesen
2003 - 2011 , Advokat og assosiert partner i Advokatfirmaet Haavind
2011 - 2016 , Advokat i ROM Eiendom AS
2017 - Advokat i Bane NOR Eiendom AS (tidligere ROM Eiendom AS)