Om JUC

Undervisere

Tilbake

Steinar Mageli

Advokat og partner, Advokatfirmaet Mageli

Steinar Mageli er en av de mest velkjente advokater innenfor offentlig rett og forvaltningsrett i Norge.

Mageli har møterett for Høyesterett. Fra 1989-1997 jobbet han som advokat i Regjeringsadvokatembetet.,Siden 1997 har han vært advokat og partner i Advokatfirmaet Mageli ANS. Steinar Mageli er bidragsyter til Gyldendal Rettsdata.