Undervisere

Tilbake

Steinar Mageli

Advokat og partner, Advokatfirmaet Mageli

Steinar Mageli er en av de mest velkjente advokater innenfor offentlig rett og forvaltningsrett i Norge, og han har møterett for Høyesterett.

Fra 1989-1997 jobbet Steinar Mageli som advokat i Regjeringsadvokatembetet. Siden 1997 har han vært advokat og partner i Advokatfirmaet Mageli ANS.

Steinar Mageli er bidragsyter til Gyldendal Rettsdata.