Undervisere

Tilbake

Sunniva Lillebø Wahl

Senioradvokat, Bull & Co Advokatfirma AS

Sunniva Lillebø Wahl arbeider i hovedsak med private rettsforhold med særlig vekt på arv og skifter. Hun har i tillegg flere års erfaring innen generell corporate og bedriftsbeskatning, og arbeider derfor ofte med saker hvor private rettsforhold grenser mot corporate/skatt, herunder særlig med generasjonsskifter.