Undervisere

Tilbake

Svein Arild Pihlstrøm

Tidligere advokat og partner, Advokatfirmaet Haavind AS

Svein Arild Pihlstrøm er spesialisert innen forvaltningsrett, plan- og bygningsrett og i særlig grad ekspropriasjon Han har omfattende prosedyreerfaring, også for Høyesterett på disse felt.

Svein Arild Pihlstrøm har inngående kunnskap om planprosess og grunnerverv med betydelige oppdrag for sentrale myndigheter innenfor samferdselssektoren og for private aktører i plangjennomføring til ulike utbyggingsformål.

Utdanning og erfaring:

Cand.jur. Universitetet i Oslo høsten 1969.
Møterett for Høyesterett 1985.
Konsulent hos sivilombudsmannen i 4 år til 1975.
Advokat og fra 1980 partner i Vislie, Ødegaard & Kolru.
Partner i Haavind til 01.01.2015.
Medlem og formann i Advokatforeningens lovutvalg for offentlig forvaltning og formann i utvalget for skjønn, ekspropriasjon og vassdragsrett.,
Bidragsyter og medlem av redaksjonsråd for Tidsskrift for eiendomsrett.
Medforfatter til Miljødirektoratets håndbok Juss i strandsonen.