Undervisere

Tilbake

Svein Bergset

Partner og advokat, Advokatfirmaet Riisa

Svein Bergset har mer enn 20 års erfaring innen erstatnings- og forsikringsrett, og har gjennom sin karriere opparbeidet en omfattende kompetanse innen de fleste sider av fagområdet, herunder forsikringsrett, ansvarsskade, personskadeerstatning og tingskade.

Med mer enn 100 saker for domstolene har Svein omfattende prosedyreerfaring fra både tingrett og lagmannsrett. Han har også prosedyreerfaring fra Høyesterett, blant annet med en prinsipiell dom om adekvans.

Svein har lang erfaring som prosessfullmektig for staten, kommuner, de fleste av landets forsikringsselskaper, banker, næringsdrivende og profesjonsutøvere som advokater, arkitekter, ingeniører, meglere og entreprenører. Han har håndtert en rekke betydelige og omfattende tvister.

I tillegg til små og store tvister for domstolene bistår Svein sine klienter med forhandlinger, tvisteløsning og faglig rådgivning.

De senere årene har Svein arbeidet særlig med ansvarssaker, både næring og privat, og har spesielt erfaring med profesjonsansvar for blant annet leger, advokater, revisorer, entreprenører, arkitekter ingeniører med videre.

Innen personskadeerstatning arbeider Svein blant annet med bilansvar og yrkesskade, og han har spesiell erfaring med skadesaker som involverer utenlandske skadelidte eller skader oppstått i utlandet.

Svein har også lang erfaring innen fast eiendoms rettsforhold og entrepriserett, og arbeider blant annet mye med skjønn og ekspropriasjonsrett.

Svein har skrevet en artikkel om «Forsikring i entrepriseforhold» inntatt i boken «På rett grunn II» som er et festskrift til Norsk forening for Bygge- og entrepriserett.