Undervisere

Tilbake

Svein Terje Tveit

Advokat og partner, Arntzen de Besche Advokatfirma

Svein Terje har betydelig erfaring med å rådgi klienter innen konkurranserett, offentlige anskaffelser, statsstøtte, handelsrett og EU/EøS-regulatoriske spørsmål. Han bistår både norske og internasjonale klienter med myndighetskontakt (høringsarbeid og strategisk bistand mv.), rådgivning (prosjektbistand, lovlighetsvurderinger og utredninger), etterforskninger (av norske eller EU/EFTA-tilsynsmyndigheter) og tvisteløsning (for norske eller EU/EFTA-domstoler). Han har særlig bransjeerfaring fra energisektoren, transportsektoren og matbransjen.,

Svein Terje har bistått ved mange av Norges største og mest komplekse konkurranseetterforskninger hos Konkurransetilsynet og EFTAs overvåkningsorgan. Svein Terje har bistått i tvistesaker for EU-domstolen, EFTA-domstolen, Konkurranseklagenemnda, Klagenemnda for offentlige anskaffelser og norske domstoler, senest som prosessfullmektig for et internasjonalt konsern i et kartellerstatningssøksmål frem til desember 2018. Han har betydelig erfaring med utredningsoppdrag knyttet til EU/EøS-regelverket, og ledet i 2018 blant annet arbeidet med en utredning til Klima- og miljødepartementet om handlingsrommet for å begrense biodrivstoff basert på palmeolje eller biprodukter av palmeolje i offentlige anskaffelser.

Svein Terjes sterke akademiske bakgrunn og kommersielle tilnærming gjør at han kan formidle kompliserte råd på en enkel og pragmatisk måte, og adressere klientenes rettslige og praktiske utfordringer på en effektiv måte. Han er rangert blant de ledende konkurranseadvokatene i Chambers (konkurranserett og statsstøtte), Legal500 (konkurranserett og statsstøtte), Finansavisen (konkurranserett) og Who’s Who (offentlige anskaffelser). Chambers kilder sier at Svein Terje has exceptional professional and personal qualities as a lawyer and adviser. Legal 500 sine kilder uttaler at Svein Terje has the right knowledge and is a skilled communicator.