Undervisere

Tilbake

Sven Arild Damslora

Førstestatsadvokat og leder Enheten for finansiell etterretning, Økokrim

Sven Arild Damslora er førstestatsadvokat og avdelingsleder i Enhet for finansiell etterretning (EFE) i økokrim. EFE er Norges nasjonale Financial Intelligence Unit (FIU). EFE er en sentral aktør i det nasjonale regimet for å forebygge og bekjempe hvitvasking, terrorfinansiering og finansiering av masseødeleggelsesvåpen. Enhetens primære oppgave er å motta og analysere rapporter om mistenkelige transaksjoner (MT-rapporter) fra rapporteringspliktige etter hvitvaskingsloven.