Undervisere

Tilbake

Tage Brigt A. Skoghøy

Partner og advokat, DLA Piper

Tage Brigt A. Skoghøy er leder av DLA Pipers faggruppe for tvisteløsning og prosedyre. Han arbeider med sivilrettslige, kommersielle tvistesaker på tvers av forretningsjuridiske rettsområder, for eksempel post M&A-tvister, styre-, og advokatansvarssaker, tvister med utspring i fondsforvalteravtaler, leieavtaler og andre kommersielle kontraktsforhold, og erstatningssaker i etterkant av cyberangrep.

Tage Brigt A. Skoghøy håndterer rettssaker for alle norske rettsinstanser, og voldgiftssaker både fra advokat- og dommersiden. Han har møterett for Høyesterett.