Undervisere

Tilbake

Terje Granvang

Partner, Arntzen de Besche Advokatfirma AS

Terje Granvang arbeider med tvisteløsning og prosedyre, og han representerer revisor i ansvarssaker, herunder flere av Norges største revisjonsselskaper. Terje sitter på Lloyds of Londons advokatpanel for ansvarssaker under DnRs/Claims Links forsikringsordning, og han underviser på mastergradsstudiet for revisorer ved NHH. Han er medforfatter til kommentarutgaven til ny revisorlov som trådte i kraft 1.1.2021.