Om JUC

Undervisere

Tilbake

Terje Støylehommen

Supply Chain Director, Synoptik AS

Terje har over 17 års erfaring som leder i logistikkintensive virksomheter.,Stillingene dekker flere,deler av verdikjeden; detaljhandel, grossistvirksomhet og transport/ spedisjon. Dessuten har han2,års erfaring som befal og instruktør i Forsvaret og over 5 års erfaring som bedriftsrådgiver.,

Som leder har Terje driftet og effektivisert eksisterende avdelinger. Ved siden av dybdekompetanse,innen logistikk og ledelse har han bred erfaring med IT prosjekter samt strategiske og økonomiske analyser.

Som bedriftsrådgiver har Terje bred erfaring som prosjektleder med fokus på prosesskartlegging, gjennomføring av endringsprosesser og rutinebeskrivelser. Videre har han erfaring med kompetanseutvikling og gjennomføring av kommunikasjons- og opplæringsaktiviteter., ,