Undervisere

Tilbake

Thom Erik Borgen

Partner, Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig

Thom Erik Borgen har mer enn 20 års erfaring innen kontraktsrett, forhandlinger, M&A, Venture Capital, selskapsrett. Han har i denne perioden løpende bistått ifm. forhandlinger og transaksjoner. Thom Erik er spesielt erfaren med forhandlingsprosesser og bistår ofte i de kommersielle forhandlingene og med strategisk rådgivning inn mot ledergruppen hos sin klient.

Thom Erik Borgen har også erfaring fra private equity og venture-markeder både nasjonalt og internasjonalt, og har tidligere vært partner i et Oslo-basert investeringsselskap. Thom Erik har operativ erfaring med å utvikle oppstartsselskaper til børsnoterte selskaper, både innen TMT-sektoren, Olje Service og E&P oljeselskaper. Han jobber også inn mot bransjen for Automasjon og Mobilitet (Mobility-as-a-Service).

Thom Erik Borgen jobber typisk med teknologiselskaper, som spenner fra tidligfase og opp til børsnotering eller annen type exit og brukes hyppig som foredragsholder.

Thom Erik jobber dessuten løpende på vegne av internasjonale forsikringsselskaper som utsteder Warranty & Indemnity poliser i det norske markedet knyttet til M&A-transaksjoner.