Undervisere

Tilbake

Thomas Eeg

Professor ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen, og arbeider i hovedsak med arverett og familierett.

Thomas Eeg er professor ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen, og arbeider i hovedsak med arverett og familierett. Han avla dr. juris-graden ved fakultetet i 2004 på avhandlingen «Deling av ektefellers formuer ved separasjon og skilsmisse». Han ble tildelt Cappelen Damms Forfatterstipend for 2019 og arbeider nå med bok om arverett, i tillegg til kommentarer til arveloven for Karnov Group Norway/Lovdata.

Eeg har siden 2010 vært leder av forskergruppe for familie-, barne-, arve- og personrett. Han ledet forskningsprosjektet «Succession Law: Challenges and Potential regarding regulating the Transfer of Property on Death in changing Society”, delfinansiert av Norges Forskningsråd. Han har også bidratt i andre internasjonale forskningsprosjekter, som “The Future of Registered Partnerships – Family Recognition beyond Marriage?”; “The LawsAndFamilies Database” (en del av EU-forskningsprosjektet «FamiliesAndSocieties»); “Nordic Inheritance Law through the Ages” og “Comparative Succession Law”.