Undervisere

Tilbake

Thomas Mjøs

Head of Compliance, Advokatfirmaet Schjødt

Mjøs har en master i rettsvitenskap fra UiO og leder compliance-avdelingen til Advokatfirmaet Schjødt. Før Thomas ble en del av Schjødt jobbet han i Danske Bank, hvor han blant annet ledet avdeling for Financial Crime, og midlertidig leder for Strategic Risk Assessment, Requirements and Risk Delivery.
Mjøs har en rekke sertifiseringer innenfor GCR fra International Compliance Association, Governance og Risiko fra PwC, og gjennomførte i 2023 JUCs Complianceutdanning.