Undervisere

Tilbake

Thomas Skjelbred

Advokatog partner, Advokatfirmaet Elden DA

Thomas Skjelbred er partner i Advokatfirmaet Elden DA og arbeider særlig med, saker om økonomisk kriminalitet, foretaksstraff, compliance og private granskninger for nasjonale og internasjonale klienter. Skjelbred har 12 års erfaring som førstestatsadvokat og aktor i Økokrim, hvor han har aktorert en rekke store økonomiske straffesaker. Han har også 9 års erfaring fra miljøforvaltningen, der han, særlig arbeidet med regelverksutvikling, konsesjoner til norsk industri samt annen forvaltningsrett. Skjelbred arbeider med prosedyre for domstolene innenfor økonomisk strafferett, arbeidsmiljørett og annen miljørett så vel som sivil prosedyre, myndighetskontakt, konfliktløsning og forhandlinger.