Undervisere

Tilbake

Tina Søreide

Direktør, Konkurransetilsynet.

Professor Tina Søreide er direktør for Konkurransetilsynet. Konkurransetilsynet er underlagt Nærings- og fiskeridepartementet, og fører tilsyn med konkurranseforholdene og håndhever konkurranseloven og EØS-avtalens konkurranseregler. Tina leder en solid kompetanseorganisasjon med et klart samfunnsoppdrag.

Tina Søreide kommer fra sin stilling som professor ved Institutt for regnskap, revisjon og rettsvitenskap ved Norges Handelshøyskole, og har en unik kompetanse i skjæringspunktet mellom juss og økonomi. Hun har en doktorgrad i økonomi, og har spesielt fokusert på korrupsjon. Hun har hatt en treårig post doc-stilling ved Det juridiske fakultet ved Universitetet i Bergen, og har skrevet en rekke artikler og bøker sammen med jurister. Søreide har utført arbeid for en rekke internasjonale organisasjoner, blant annet OECD og Verdensbanken. Hun har vært aktiv i samfunnsdebatten i en årrekke, og spesielt i spørsmål knyttet til korrupsjon, og vant i 2020 formidlingsprisen ved NHH.

Tina Søreide har en doktorgrad fra Norges Handelshøyskole, og juridisk fagbakgrunn fra Universitetet i Bergen. Hun har vært ansatt ved Institutt for regnskap, revisjon og rettsvitenskap ved NHH siden 2015, først som førsteamanuensis og deretter som professor fra 2017. Hun har også vært postdoktor ved det juridiske fakultet ved Universitetet i Bergen, har flere års erfaring som forsker og seniorforsker ved Chr. Michelsens Institutt og har hatt et toårs engasjement i Verdensbankens hovedkontor i Washington D.C.