Undervisere

Tilbake

Tom Hedalen

Prosjektsjef, Statens vegvesen Utbyggingsdivisjonen

Leder planleggingen og utbyggingen av E18 Vestkorridoren. Er utdannet ingeniørgeolog fra NTH og Lunds Tekniske Høyskole (1992) og har gjennom ansettelser ved NTNU/SINTEF, Drammen kommune, Rambøll Norge og Statens vegvesen lang og bred erfaring fra praktisk oppfølging av rådgiver- og entreprisekontrakter inkl bruk av ekspert- og PRIME-råd. Har de siste årene hatt særlig fokus på hvordan økte krav til klima og bærekraft samt digitalisering innarbeides og følges opp i kontraktene.