Undervisere

Tilbake

Tom Hugo Ottesen

Advokat og partner, Kvale Advokatfirma DA

Tom Hugo Ottesen har lang erfaring innenfor insolvensbehandling og rekonstruksjon av kriserammede selskaper. Han har også erfaring innen granskning av selskaper, som voldgiftsdommer og innenfor generasjons- og dødsboskifte.

Tom Hugo har for øvrig bred forretningsjuridisk erfaring og sitter som styreleder i flere selskaper.

Tom Hugo Ottesen rangeres regelmessig som en ledende advokat innenfor sine kompetansefelt.

Hovedarbeidsfelt:
Insolvens og restrukturering
Selskapsrett

Utdannelse:
1984 - Juridisk embedseksamen, Oslo,
1986 - Advokatbevilling

Praksis:
1996 - Partner, Kvale
1989 til 1996 - Partner, Thune & Co,
1985 til 1988 - Advokatfullmektig, Thune & Co