Undervisere

Tilbake

Tor Olav Carlsen

Advokat og partner, Advokatfirmaet BAHR AS

Tor Olav er nestleder av BAHRs virksomhetsgruppe for Arbeidsliv og tidligere juridisk direktør i Arbeidsgiverforeningen Spekter. Han har omfattende erfaring fra nasjonale og internasjonale arbeidsrettslige problemstillinger, inkludert insentivordninger, omorganisering/strukturering, M&A, ansattes styrerepresentasjon mv. Han har arbeidet mye inn mot både og offentlig eide virksomheter og porteføljeselskaper i Private Equity-bransjen. Tor Olav har også erfaring med tarifforhandlinger og som prosessadvokat i en rekke saker for henholdsvis de ordinære domstoler og Arbeidsretten. Han har også utgitt flere publikasjoner i faglige tidsskrift.