Undervisere

Tilbake

Tore Bråthen

Professor, Institutt for rettsvitenskap og styring, Handelshøyskolen BI

Tore Bråthen er professor i forretningsjus ved Handelshøyskolen BI. Han har forfattet en rekke selskapsrettslige bøker og artikler, se nærmere https://www.bi.no/om-bi/ansatte/institutt-for-rettsvitenskap-og-styring/tore-brathen/.