Undervisere

Tilbake

Trine Waag Kanestrøm

Advokat og Partner, Advokatfirmaet CLP

Trine Kanestrøm har over 20 års erfaring innen det finansregulatoriske området, både fra Finanstilsynet, Advokatfirmaet Schjødt, Storebrand og nå Advokatfirmaet CLP.
Trine har rådgitt blant annet verdipapirforetak, forvaltere av alternative investeringsfond, verdipapirfondsforvaltere, banker, og ulike forsikringsforetak innen virksomhetslovgivning, finansregulatoriske problemstillinger og kommersielle avtaler.