Om JUC

Undervisere

Tilbake

Trond Egil Egebakken

Senior Manager Indirect Tax,Tax Department, Orkla ASA

Trond Egil Egebakken er advokat i skatteavdelingen i Orkla med ansvar for fagområdene merverdiavgift, toll og særavgifter.

I perioden 2010 til 2019 hadde han tilsvarende stilling i skatteavdelingen i Aker Solutions.

I tillegg har han 9 års erfaring som advokat/advokatfullmektig i Deloitte advokatfima der han hovedsakelig jobbet med norsk merverdiavgift. ,

Trond Egil har også jobbet 4 år i Skattedirektoratets avgiftsavdeling hvor han blant annet deltok i arbeidet med å forberede merverdiavgiftsreformen i 2001.