Om JUC

Undervisere

Tilbake

Trond Walmnæss Wehn

Advokat, Advokatfirmaet Ness Lundin DA

Trond Wehn arbeider mest med personskadeerstatning og har særlig vært opptatt av å bidra til at pårørende av skadelidte i alvorlige personskadesaker skal få erstatning. Dette fikk han gjennomslag for i en dom fra Borgarting lagmannsrett (LB-2013-135450). Denne dommen innebar at skadelidtes foreldre fikk erstatning for deler av sitt inntektstap grunnet sønnens skade og har bidratt til et styrket erstatningsvern for skadelidtes pårørende. Han tar også saker om fast eiendom, kjøpsrett, husleierett og arbeidsrett.

Utdanning
2010 Mastergrad i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo
2004 Bachelorgrad i kultur- og samfunnsfag, Universitetet i Oslo

Arbeidserfaring
2013Advokat, Advokatfirmaet Ness Lundin DA
2011–2013 Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Ness Lundin DA
2010–2011Rådgiver, Husleietvistutvalget i Oslo og Akershus
2009–2010 Vitenskapelig assistent, Institutt for offentlig rett ved Universitetet i Oslo
2006–2007 Medarbeider, fengsel- og husleiegruppa i Juss-Buss