Undervisere

Tilbake

Vebjørn Innset Hurum

Jurist og sertifisert mekler, MEKLE AS

Vebjørn Innset Hurum har erfaring fra advokatfirmaet Selmer og som dommerfullmektig i Romerike og Glåmdal tingrett. Han har løst godt over 100 saker gjennom sin interessebaserte og effektive meklingsstil.

Vebjørn Innset Hurum vil by på gode perspektiver på rettsmekling og utenrettslig meklingsprosess, særlige utfordringer der partene ikke er representert ved advokat, og hvordan advokater kan støtte sin part gjennom en mekling.